บันทึกของนักเขียนนิทาน

“บันทึกของนักเขียนนิทาน” เป็นบทความจากเรื่องราวในชีวิตจริงที่ผมในฐานะนักเขียนนิทาน อยากเล่าให้ทุก ๆ คนได้อ่าน เพื่อถ่ายทอดเรื่องจริงในชีวิต ซึ่งอาจมีแง่มุมที่น่าสนใจ หรือมีแง่คิดบางอย่างที่เป็นประโยชน์   หรืออย่างน้อยก็อาจทำให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินและได้รู้จักนักเขียนนิทานที่ชื่อ “นำบุญ นามเป็นบุญ” มากขึ้นอีกนิด

บทความในหมวดนี้เหมาะกับวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่มากกว่าเด็กเล็ก เพราะเรื่องจริงบางเรื่องในชีวิตก็อาจไม่ได้สวยงามอย่างเรื่องราวในนิทาน  แต่ผมหวังว่า บทความเหล่านี้ อาจมีแง่มุมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่่อาจนำไปยกตัวอย่างเพื่อสอนใจลูก ๆ ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

บทความในชุด “บันทึกของนักเขียนนิทาน” มีดังนี้

 

https://bit.ly/3mXQKhn
https://bit.ly/3eQsAkn
https://bit.ly/34dIa7o
https://bit.ly/3HE2Ofm
https://bit.ly/3mYtyzq
https://bit.ly/3FXivhb
https://bit.ly/3JGz4jT

หากมีบันทึกเพิ่มเติม จะนำมาลงให้อ่านกันอีกนะครับ

#นิทานนำบุญ