นิทานชุด จากแรงบันดาลใจ

สวัสดีครับ  “นิทานชุด จากแรงบันดาลใจ” เป็นการรวบรวมนิทานที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) ได้แต่งเอาไว้ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานโบราณที่ตัวเองประทับใจหรือชอบบางสิ่งบางอย่างในนิทานเรื่องนั้น ๆ ซึ่งตลอดชีวิตการทำงานเป็นนักแต่งนิทาน ผมแต่งนิทานในลักษณะนี้ไม่เกิน 10 เรื่อง และการแต่งนิทานขึ้นใหม่อาจไม่เหลือเค้าโครงของนิทานเรื่องเก่าเลย เพราะการแต่งนิทานในลักษณะลอกเลียนแบบ กับการแต่งนิทานด้วยความเคารพผลงานในอดีต มีความแตกต่างกันมาก กล่าวคือ ถ้าแต่งนิทานด้วยการลอกเลียนแบบ นิทานที่ได้ก็จะมีคุณค่าเท่าเดิมหรือน้อยลง แต่การแต่งด้วยความเคารพ โดยการสร้างนิทานขึ้นใหม่ แม้จะได้แรงบันดาลใจจากนิทานในอดีตที่ทรงคุณค่า แต่นิทานเรื่องใหม่ (ที่ตั้งใจทำและหากทำได้ดี) ก็จะมีคุณค่าไม่แพ้นิทานดั้งเดิม ซึ่งทำให้โลกนิทานสำหรับเด็กมีนิทานที่ดีเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง และทำให้นิทานในอดีตที่มีคุณค่าอยู่แล้ว กลับมามีคุณค่าเพิ่มเติมขึ้นอีกในฐานะนิทานที่สร้างแรงบันดาลใจ

“นิทานชุด จากแรงบันดาลใจ” ที่ผมได้แรงบันดาลใจในการแต่ง และแต่งด้วยความเคารพนักเขียนนิทานในอดีต มีอยู่หลายเรื่อง ซึ่งผมจะค่อย ๆ นำมาลงในอ่านกันนะครับ

https://bit.ly/3lqZbBv
https://bit.ly/3tuhWEz
https://bit.ly/3vRVS8K
https://bit.ly/3tzxQO2

(โปรดติดตามนิทานเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม)

#นิทานนำบุญ

https://bit.ly/3Pbd7g7