นิทานฝึกอ่าน

นิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน  แต่นอกจากนิทานช่วยสร้างความสุขและพาเด็ก ๆ เดินทางไปในดินแดนจินตนาการต่าง ๆ แล้ว  นิทานยังเป็นสื่อที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะในแง่ภาษา โดยเฉพาะการอ่านจับใจความ ให้แก่เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

“นิทานฝึกอ่าน” ในเว็บไซต์นิทานนำบุญนี้ เป็นนิทานที่พี่นำบุญคัดสรรว่า เป็นนิทานที่สนุก อ่านไม่ยาก และคุณครู คุณพ่อ คุณแม่ ที่มีลูกอยู่ในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ป. 1 – ป.6  สามารถนำไปใช้เป็นบทความหรือเรื่องสั้น เพื่อให้เด็กอ่านและทำการบันทึกการอ่านได้เป็นอย่างดี  เพราะนิทานแต่ละเรื่อง มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  เป็นนิทานที่จบสมบูรณ์ในตัวเอง และมีเรื่องราวที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ๆ  ดังนั้น จึงน่าจะเป็นสื่อสำหรับส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กประถมได้

อนึ่ง นิทานที่พี่นำบุญแต่งและรวบรวมมาไว้ในหมวดนิทานฝึกอ่านนี้ เป็นนิทานที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือนมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งในกระบวนการตีพิมพ์  ต้องผ่านการพิจารณาของบรรณาธิการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมสำหรับเด็ก  ดังนั้น นิทานจากเว็บไซต์นิทานนำบุญจึงถือว่าเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีในระดับหนึ่ง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่และคุณครูสามารถเชื่อถือได้

พี่นำบุญหวังว่านิทานในหมวดนิทานฝึกอ่านจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ นะครับ  ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำอะไร  สามารถเขียนความคิดเห็นไว้ได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างครับ