นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 4

ในช่วงเวลาที่มีโรคระบาด หลาย ๆ คนอาจจะอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอก การอ่านนิทานเป็นวิธีการหนึ่งที่น่าจะทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้น

“นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 4” เป็นนิทานที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) นำมาลงในเว็บไซต์นิทานนำบุญในปี 2021 ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณผู้อ่านติดตามเว็บไซต์นิทานนำบุญมาก่อนปี 2021 นิทานเหล่านี้คือนิทานเรื่องใหม่ที่ไม่ซ้ำกับนิทานที่เคยอ่านไปแล้วครับ

“นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 4” ประกอบด้วยนิทานจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งผมจะนำมาลงทีละเรื่องจนครบทั้ง 10 เรื่องนะครับ

https://bit.ly/2Q3p0ug
https://bit.ly/33tndBZ
https://bit.ly/3txAa8b
https://bit.ly/3ex6Uu0
https://bit.ly/3uC6iZJ
https://bit.ly/3eyknlq
https://bit.ly/3bi9ySr
https://bit.ly/3bc7ZW8
https://bit.ly/3y9ENce
https://bit.ly/3uL8rm1