นิทานก่อนนอนวันศุกร์

ก่อนจะอ่านนิทาน ไปฟังเพลงเพราะ ๆ ด้วยกันสักเพลงนะครับ

นิทานก่อนนอนวันศุกร์ ประกอบด้วยนิทาน 10 เรื่อง ดังนี้

https://bit.ly/3jF38le
https://bit.ly/3jAsjWl
https://bit.ly/2TzPtkR
https://bit.ly/367OV8r
https://bit.ly/2SLap8j
https://bit.ly/3xkjvI4
https://bit.ly/3we14DI
https://bit.ly/3ygsNF6
https://bit.ly/3dH3bt0