นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 2

นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 2

สวัสดีครับ นิทานในหมวด “นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 2” เป็นนิทานที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) ได้นำมาแผยแพร่ให้คุณพ่อคุณแม่และเด็ก ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้อ่านในช่วงเดือนมีนา-เมษายน ปี 2021

ความตั้งใจในการสร้างหมวด “นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 2” เป็นความตั้งใจที่สืบเนื่องมาจากการสร้างหมวด “นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 1” ที่ต้องการให้คุณผู้อ่านได้เลือกอ่านนิทานเรื่องใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น

ผมหวังว่าหมวดนิทานเรื่องล่าสุดที่จัดทำขึ้นนี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหาและอ่านนิทานในเว็บไซต์นิทานนำบุญนะครับ สำหรับนิทานเรื่องล่าสุดประจำปี 2021 (ชุดที่ 2) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

https://bit.ly/2S6X89e
https://bit.ly/32YO08L
https://bit.ly/3uiyikQ
https://bit.ly/3u7GSD1
https://bit.ly/3eH5U5A
https://bit.ly/3gOh1wf
https://bit.ly/3u4KgyI
https://bit.ly/2Q2iNyI
https://bit.ly/3tzeZmg
https://bit.ly/2RZwmzr