Posted in การศึกษา, ครอบครัว, family, Kid

เรกจิโอ เอมิเลีย

“ให้ลูกเรียนที่ไหนดี?”  “เป็นคำถามที่มักได้ยินคุณพ่อคุณแม่ถามอยู่เสมอ ๆ  บทความนี้ จึงตั้งใจแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักกับ “วิธีการจัดการเรียนรู้” ที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนใช้  ถ้าวิธีการใดถูกใจ ค่อยไปเลือกโรงเรียน ซึ่งน่าจะตรงใจมากกว่า  วันนี้ เราจะมารู้จักกับวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่เรียกว่า “เรกจิโอ เอมิเลีย” กัน

เรกจิโอ เอมิเลีย 

เรกจิโอ เอมิเลีย (เรก จิ โอ เอ มิ เลีย) เป็นแนวคิดทางการศึกษา ซึ่งเชื่อว่า  “เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  โดยเด็กจะมีวิธีการเรียนรู้และแสดงออกด้วยวิธีของตัวเอง 

การเปิดโอกาสให้เด็กเลือกเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองสนใจอย่างอิสระ  จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ และการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ซึ่งจะหล่อหลอมให้เด็กเติบโตอย่างมีความสุข, เชื่อมั่น เข้าใจตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้อย่างกลมกลืน”

hand-2326058_960_720

หลักการของเรกจิโอ เอมิเลีย  จึงมุ่งส่งเสริมให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  ให้เลือกหัวข้อที่สนใจด้วยตนเอง แล้วทำการศึกษาในรูปแบบของโครงงาน (Projects)  โดยที่ครูและเด็กจะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน  (แผนการสอนจึงยืดหยุ่นตามความสนใจของเด็ก)

ครูจะทำหน้าที่สนับสนุนเด็กในการค้นคว้าหาคำตอบ แต่จะไม่จำกัดความคิดของเด็ก  ส่วนเด็กจะมีหน้าที่สำรวจตรวจค้น และหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยวิธีการของตัวเอง แล้วแสดงออกผ่านงานศิลปะ  ซึ่งตลอดกระบวนการ ครูจะคอยสังเกต, บันทึก และสนับสนุนให้เด็กจัดสารนิทัศน์ (จัดบอร์ด) เป็นหลักฐานในการเรียนรู้

ในส่วนของแนวทางการจัดประสบการณ์นั้น.  เรกจิโอ เอมิเลีย ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม  และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทุก ๆ คน ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน   

สิ่งแวดล้อมถือเป็นครูคนที่สามของเด็ก  ส่วนปฏิสัมพันธ์อันดีของเด็กและคนอื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  ทั้งยังสร้างทักษะชีวิตของเด็ก ให้มีความสอดคล้องกลมกลืน กับสภาพความเป็นจริงในสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 

art-423530_960_720

นอกจากนี้ การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้อบอุ่นเหมือนบ้าน เน้นความสวยงาม และความเป็นธรรมชาติ  โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ทำงานศิลปะ, อุปกรณ์สร้างงานศิลปะ, หนังสือ มุมต่าง ๆ ภายในห้องเรียน ฯลฯ จะช่วยทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบ “วิธีการจัดการเรียนรู้” แบบนี้ เมื่อเข้าไปติดต่อโรงเรียน ลองถามถึงวิธีจัดการเรียนรู้ของเขา ว่าโรงเรียนนั้น ๆ มีวิธีจัดการเรียนรู้ที่ตรงใจกับเราหรือไม่ ถ้าคำตอบใกล้เคียงกับสิ่งที่เราพึงพอใจ ค่อยไปดูในรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ความพร้อมของโรงเรียน คุณภาพของผู้สอน สภาพแวดล้อม ฯลฯ

ชมคลิปยูทูบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรจจิโอ เอมิเลีย ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=4t-QEZlXOZg

https://www.youtube.com/watch?v=fYx_aGs-DjU

แล้วจะนำวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ มานำเสนออีกนะครับ

#นิทานนำบุญ 

เรียบเรียงโดย : นำบุญ นามเป็นบุญ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.