Posted in การศึกษา, ปฐมวัย, สาระน่ารู้, เด็ก

ไฮ-สโคป : สร้างผู้นำตัวน้อย

บทความนี้ เป็นบทความตอนที่ 2 ที่เขียนขึ้นเพื่อตอบคำถามว่า “ควรให้ลูกเรียนหนังสือที่โรงเรียนไหนดี?”  ในบทความแรก ผู้เขียนแนะนำ  “วิธีการจัดการเรียนรู้”  ที่เรียกว่า “เรกจิโอ เอมิเลีย”   วันนี้ ผู้เขียนจึงขอนำวิธีการจัดการเรียนรู้อีกแนวทางหนึ่ง มาแนะนำให้รู้จักกันครับ  แนวทางนี้เรียกว่า “ไฮ/สโคป”

51gCsPHV1nL._SX258_BO1,204,203,200_

ไฮ/สโคป เป็นวิธีจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก ที่ฝึกให้เด็กรู้จักวางแผน  ลงมือทำ แล้วเล่าสรุปสิ่งที่ได้ทำ โดย  คีย์เวิร์ดของการจัดการเรียนรู้แบบไฮ/สโคป คือ plan/do/review (วางแผน/ลงมือทำ/เล่าออกมา)

วิธีการจัดการเรียนรู้แบบไฮ/สโคป มีแนวทางคร่าว ๆ คือ
1.ครูเตรียมกิจกรรมโดยแบ่งเป็นกิจกรรมโต๊ะ ๆ แต่ละโต๊ะมีครูคอยดูแล 1 คน เช่น กิจกรรมปั้น กิจกรรมวาดสีน้ำ  วาดสีไม้ กิจกรรมพับ กิจกรรมตัด ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  (จะเห็นว่าในการจัดการเรียนรู้ ครูจะทำงานกันเป็นทีม)

High_Scope_2_edited
2. ครูรวมเด็กให้มานั่งเป็นครึ่งวงกลมที่หน้าห้อง  ครูชวนคุยชวนคิด แล้วให้เด็กแต่ละคนคิดวางแผนเพื่อเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจอยากทำ  ซึ่งเมื่อเด็กคิดเสร็จแล้ว  เด็กจะนำเอาบัตรที่มีชื่อของตัวเอง มาใส่ในช่องของกิจกรรมที่กระดาน (ดังรูป)

การศึกษาปฐมวัย : ไฮสโคป
3. จากนั้น เด็กแต่ละคนแยกย้ายไปทำกิจกรรมตามโต๊ะ โดยมีครูคอยอำนวนความสะดวกและสังเกตการณ์

High-Scope-as-culturally-responsive-at-mexican-american-opportunity-foundation
4. เมื่อทำเสร็จ เด็กจะเดินกลับมาหาครูที่หน้าห้อง เพื่อคิดและวางแผนเลือกทำกิจกรรมที่สนใจอื่น ๆ ต่อไป

5. เด็ก ๆ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนเหล่านี้ไปจนครบเวลา

high-scope

6. ตอนท้ายชั่วโมง  ครูรวมเด็กให้นั่งเป็นครึ่งวงกลม แล้วให้เด็กรีวิวหรือเล่าสิ่งที่ได้ทำในวันนี้
7. กิจกรรมที่เด็กเลือกทำ อาจไม่ครบทุกโต๊ะ ซึ่งครูที่อยู่กลางห้องจะบันทึกข้อมูลไว้ ทำให้ครูรู้ว่าเด็กแต่ละคนสนใจอะไร ทำกิจกรรมช้าหรือเร็ว และควรเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะด้านไหนให้เด็กคนนั้น ๆ
8. ไฮ/สโคปเป็นหลักสูตรจากอเมริกาที่มีลิขสิทธิ์ ครูต้องผ่านการฝึกจากสถาบัน จึงจะสอนได้ และต้องจ่ายค่านำหลักสูตรมาใช้
9. จากการสังเกต เด็กๆที่เรียนไฮ/สโคป จะมีลักษณะที่กระตือรือล้น สดใส และกล้าตัดสินใจ แต่ก็รักษากติกาได้ดี

มาดูคลิปกันนะครับ

ข้อคิด : “วิธีการจัดการเรียนรู้” แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน  คุณพ่อคุณแม่จึงมีหน้าที่ในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมให้แก่ลูก ๆ เช่น ถ้าอยากให้ลูกกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ แต่ก็รับฟังผู้อื่นแนวทางไฮ/สโคปก็จะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่น่าจะเหมาะกับความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่

นอกจากนี้  ถ้าการศึกษาในระดับอื่น ๆ เช่น ในระดับประถม มัธยม หรือ มหาวิทยาลัย มีการนำแนวทางนี้มาปรับใช้  ก็อาจทำให้เกิดวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ  ในการสร้างบุคลากรที่มีภาวะผู้นำ ที่สามารถคิดและกำหนดแนวทางชีวิตของตนได้ดีขึ้น ทั้งยังอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้วยการรับฟังกันและกัน

 

(นำบุญ เรียบเรียง)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.