Posted in การศึกษา, สาระน่ารู้, เรื่องเล่า, Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษจากยูทูบ

การเรียนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมาก ๆ  มีวิดีโอสอนภาษาอังกฤษดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในยูทูบ  วิดีโอยูทูบบางวิดีโอที่ผลิตในประเทศไทยมียอดการรับชมมากถึง 7 ล้านวิว ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมาก  แต่สิ่งที่ทำให้วิดีโอนั้น ๆ ได้รับการยอมรับจากคนดูคืออะไร  งานวิจัยของพี่นำบุญชิ้นนี้มีคำตอบ

0001

ในอดีต ประเทศไทยและอีกหลาย ๆ ประเทศมีปัญหาเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ เพราะเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แถมครูเก่ง ๆ ก็มีน้อย โอกาสในการเรียนจึงมีความเหลื่อมล้ำสูง แต่เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่คนเกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต และมีการอัพโหลดคลิปวิดีโอสอนภาษาอังกฤษเข้าไปในยูทูบ โอกาสในการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่คนทั้งประเทศจึงเป็นไปได้มากขึ้น

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาว่า วิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษในยูทูบที่มีคนดูจำนวนมากมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง  และอะไรที่ทำให้ผู้ชมเลือกชมวิดีโอสอนภาษาเหล่านั้น

0002

ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้วางแนวทางการวิจัยโดยศึกษาวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษในยูทูบ ใน 3 ประเด็น  คือ ในแง่คุณลักษณะของวิดีโอ  ในแง่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชม และ ในแง่ความต้องการของผู้ชม

0003

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ มีอยู่หลากหลายแนวคิดทฤษฎี   

0004

ในงานวิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น  3 ส่วน  คือ การศึกษาคุณลักษณะของวิดีโอ  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชม และการศึกษาความต้องการของผู้ชม   

0005

ในส่วนของวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นประชากร คือวิดีโอทั้งหมด จากช่องยูทูบ 30 ช่องที่ได้รับการรีวิวจากเว็บไซต์ว่าเป็นวิดีโอสอนภาษาที่มีคุณภาพ  ส่วนกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกวิดีโอที่มียอดการรับชมสูงที่สุด 5 วิดีโอจากวิดีโอทั้งหมด

0006

ผลการวิจัยแบ่งตามหัวข้อที่ศึกษาได้ดังนี้ 

01) ในแง่คุณลักษณะของวิดีโอที่มีคนดูมาก ๆ  เนื้อหา ความน่าดึงดูดใจที่พิจารณาจากบุคลิกของผู้สอน ความกระจ่างที่พิจารณาจากการสอนของผู้สอน  ลักษณะภาพและเสียงของวิดีโอ และการโต้ตอบพูดคุยของผู้ดูแลช่องยูทูบ  ผลที่ได้เป็นไปดังภาพ

0007

02) ส่วนการเลือกชมวิดีโอ  มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของผู้ชม ดังนี้ (รายละเอียดต้องดูในงานวิจัยฉบับเต็มหรืออ่านจากส่วนอภิปรายผลด้านล่าง)

0008

03) ส่วนสิ่งที่ผู้ชมต้องการจากวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 

0009

การอภิปรายผลการวิจัยเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา

00100011

เมื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมารวมกัน จะได้เป็น คุณลักษณะของวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษทางยูทูบที่ผู้ชมต้องการอย่างแท้จริง

0012

สรุป

00130014

สรุปได้ว่า  ถ้าอยากทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ทางยูทูบแล้วมีคนดูมาก ๆ  จะต้องใส่ใจในปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ครับ

0015

ในอนาคต ถ้ามีการวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์มาก ๆ

00160017

One thought on “เรียนภาษาอังกฤษจากยูทูบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.