Posted in Uncategorized

10 เทคนิคสอนเด็กด้วย Brain-based Learning

เทคนิคง่าย ๆ ในการสอนเด็ก (รวมถึงผู้ใหญ่) คือ สอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสมอง  พูดง่าย ๆ คือ สมองชอบเรียนรู้อย่างไร ผู้สอนก็สอนแบบนั้น  เพียงเท่านี้ การเรียนรู้ของเด็กก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลองไปดู 10 เทคนิคการสอนเด็กให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองกันนะครับ71187586_10211329315426975_434672912515989504_n

10 เทคนิคสอนเด็กด้วย Brain-based Learning (BBL)

(เทคนิคการสอนเด็กให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสมอง)

เทคนิค 10 ประการ ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง

thought-2123970_960_720

1. สมองทำงานได้ดีเมื่อมีการพูดโต้ตอบ :  จากงานวิจัยพบว่า สมองจะทำงานได้ดีเมื่อมีการพูดคุยโต้ตอบกันระหว่างเด็กและผู้สอน  การที่เด็กนั่งฟังเฉย ๆ สมองจะรับรู้สิ่งที่เรียนได้ไม่ดีนัก ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น  ที่สำคัญ  การพูดจะสะท้อนให้ผู้สอนได้รู้ว่าเด็กเข้าใจเนื้อหามากน้อยแค่ไหน

september-2727393_960_720
2. สมองทำงานได้ดีเมื่อมีดราม่า  :  สิ่งที่เราจำได้อย่างแม่นยำ มักเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ด้านอารมณ์ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น หากผู้สอนต้องการให้เด็กเรียนรู้และจดจำได้ดีขึ้น ผู้สอนควรเติมสีสันในการเรียนรู้ด้วยการเติมประสบการณ์ทางด้านอารมณ์เข้าไป

woman-586185_960_720
3. สมองทำงานได้ดีเมื่อมีภาพ :  การมองเห็นเป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญที่สุด  การที่ผู้สอนเอาแต่พูด ๆ ๆ จึงสู้การให้เด็กได้เห็นภาพประกอบระหว่างที่เรียนไม่ได้

school-2761394_960_720.jpg
4. สมองทำงานได้ดีเมื่อแบ่งเนื้อหาเป็นชิ้นเล็ก ๆ (Chunking) :  ระยะเวลาแห่งความสนใจของเด็กมักมีไม่มาก  ซึ่งหมายความว่า  เด็กประถมอาจหมดความสนใจหลังจากเวลาผ่านไปเพียงแค่ 5 นาที ดังนั้น การสอนแบบ lecture ทั่วไปจึงไม่เหมาะ  วิธีการสอนที่เหมาะสำหรับสมองของเด็ก โดยเฉพาะที่มีความจดจ่อไม่นานนัก คือ การแบ่งข้อมูลใหญ่ ให้เป็นข้อมูลย่อย เพื่อให้เด็กค่อย ๆ ทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้เด็กได้พูด ได้เขียน ได้วาด ซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ในที่สุด

mindmap-2123973_960_720.jpg

5. สมองทำงานได้ดีเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหว :  การผสมผสานการเคลื่อนไหวเข้ากับการเรียน เป็นวิธีที่จะช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจึงควรเติมกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวเข้าไปด้วย  เช่น ให้นับพร้อมกับกระโดด หรือให้เด็กแตะหัว ไหล่ เอวในขณะที่พูดชื่อสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

action-3362815_960_720

6. สมองทำงานได้ดีเมื่อไม่ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำซาก :  แม้การเน้นย้ำซ้ำทวนจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก   แต่ถ้าผู้สอนจัดการเรียนรู้ด้วยด้วยวิธีการเดิมทุกวัน มันจะน่าเบื่อมาก  ดังนั้น  ผู้สอนจึงควรทำให้มันไม่ซ้ำซากจำเจ  เช่น สอนโดยลำดับจากหลังมาหน้า  (อย่างมีเหตุผล) หรือมีการเปลี่ยนที่นั่ง หรือเปลี่ยนรูปแบบการสอนในบางช่วงให้ต่างออกไป

energy-hog-704502_960_720

7. สมองทำงานได้ดีเมื่อมีออกซิเจน :  ออกซิเจน 20% ในร่างกายถูกนำไปใช้ที่สมอง  นั่นหมายความว่า
ผู้สอนควรต้องให้เด็กได้ลุกจากที่นั่งและเคลื่อนไหว เช่น การโยกย้าย การกระโดดอยู่กับที่ หรือมีการบริหารสมองของเด็กด้วย brain gym เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

class-1416904_960_720

8. สมองทำงานได้ดีเมื่อมีการสร้างความเชื่อมโยง :  เชื่อหรือไม่ว่า  สมองจำอะไรโดด ๆ ได้ยาก  ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องพยายามเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่มีอยู่แล้วในสมองแล้วจึงค่อยป้อนความรู้ใหม่ ๆ เข้าไป  เช่น ผู้สอนอาจเชื่อมโยงโดยการเล่าประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เด็กรู้ดีอยู่แล้ว  จากนั้น จึงค่อยนำพาไปสู่เป้าหมายที่ผู้สอนตั้งใจจะสื่อสาร

conflict-1458409_960_720

9. สมองทำงานได้ดีเมื่อผู้สอนสะท้อนความคิดเห็นให้ผู้เรียนได้รู้ :  สิ่งสำคัญในการเรียนรู้อย่างหนึ่ง คือเด็กต้องการได้ยินว่า พวกเขามาถูกทางหรือไม่ เข้าใจถูดต้องหรือเปล่า  การทำอะไรโดยไม่รู้ว่าทำถูกหรือผิด  เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นัก ผู้สอนจึงต้องไม่ลืมที่จะบอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาเข้าใจสิ่งที่เรียนถูกต้องหรือไม่

philippines-2191489_960_720

10. สมองทำงานได้ดีเมื่อได้ฟังเสียงดนตรี : มีงานวิจัยมากมายพบว่า  ดนตรีและการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกัน หากลองสังเกตจะพบว่า บางครั้งเราฟังเนื้อเพลงไม่ออก  แต่เราสามารถรู้ได้ว่าดนตรีต้องการสื่อสารอะไร  ดังนั้น  หากผสมผสานดนตรีเข้าไปในการเรียนการสอนได้ จะช่วยให้เด็ก ๆ (และสมอง) มีอารมณ์ที่อยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น

baby-1446640_960_720

 

Author:

I am a writer and storyteller in Thailand. I wrote 416 stories in 17 year. welcome to my lovely world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.