Posted in ครอบครัว, สาระน่ารู้, เด็ก

เทคนิคทำให้เด็กสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์

ไวรัสอู่ฮันกับการทำให้เด็กสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ไวรัสอู่ฮั่น” ทำให้คนเกือบทั้งโลกตื่นตระหนก  และพยายามยับยั้งให้โรคติดต่อครั้งนี้ สร้างความเสียหายต่อผู้คนให้น้อยที่สุด

ในขณะที่เหตุการณ์ยังไม่สงบ  เป็นโอกาสอันดีที่คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู จะใช้เหตุการณ์นี้ ชี้ให้ลูกหรือเด็ก ๆ เห็นถึงคุณค่าของการเรียนด้านวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงอาชีพหลาย ๆ อาชีพ เช่น หมอ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันตัวจากไวรัส  วิศวกรที่สร้างเครื่องมือในการฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ

การเรียน โดยเฉพาะการเรียนในสายวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก เมื่อเทียบกับการใช้เวลาสนุกสนานไปกับเรื่องบันเทิงต่าง ๆ รอบตัว แต่ความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนสายวิทยาศาสตร์  เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก  ทั้งในภาวะปกติ และเมื่อโลกเกิดภัยฉุกเฉินอย่างในกรณีการระบาดของไวรัสอู่ฮั่น

วิธีการทำให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนสายวิทยาศาสตร์   สามารถทำได้ดังนี้

  1. คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู ลองชวนเด็ก ๆ คุยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้คลิปข่าวหรือหนังสือพิมพ์เป็นสื่อตั้งต้น
  2. คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู ถามเด็ก ๆ ว่า พวกเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดเกิดใหม่นี้บ้าง
  3. คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู ตั้งใจฟังสิ่งที่เด็ก ๆ ตอบ  เมื่อเด็ก ๆ ตอบเสร็จแล้ว  คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูจึงค่อยเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้เด็ก ๆ  ซึ่งข้อมูลสำคัญโดยรวม ไวรัสอู่ฮั่นเป็นโรคติดต่อคล้ายหวัด แต่มีอาการรุนแรงกว่ามาก ถึงขั้นที่ทำให้คนเสียชีวิตได้ และสามารถติดต่อกันจากคนสู่คนได้ เราจึงต้องป้องกันการติดต่อด้วยวิธีการต่าง ๆ (อธิบายเพิ่มเติม)
  4. คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู นำเข้าสู่สาระสำคัญว่า โลกของเราเคยเกิดโรคติดต่อที่คร่าชีวิตคนเป็นจำนวนมากมาแล้วหลายครั้ง   เช่น อหิวาตกโรค  วัณโรค กาฬโรค  และเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็มีไข้หวัดมรณะ  ซึ่งในอดีต กว่าเราจะหยุดยั้งโรคได้  โรคระบาดก็คร่าชีวิตมนุษย์ไปมาก แต่เมื่อเรา “มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น” และมี “คนเรียนด้านนี้ในหลากหลายสาขามากขึ้น”  ทั้ง “หมอ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ วิศวกร ฯลฯ”  เมื่อเกิดเหตุร้ายหรือโรคระบาดใหม่ ๆ   เราก็ร่วมมือกันต่อสู้กับมันได้เร็วขึ้น
  5. เด็ก ๆ คิดว่า  คนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ เช่น หมอ พยาบาล เภสัช นักวิทยาศาสตร์ สำคัญรึเปล่า?
  6. มีคนบอกว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อทำอาชีพเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แถมยังเหนื่อย  พวกเราคิดว่า เราควรยอมเหนื่อยไหม  มันคุ้มไหมที่เราจะเหนื่อย
  7. ทำไมจึงคิดว่าคุ้มล่ะ? (เพราะมันทำให้เราช่วยคนได้)
  8. ถ้า คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู  เกิดติดเชื้อของโรคระบาด  พวกเราอยากนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปทำอะไรเพื่อช่วย คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู
  9. ถ้ามีโอกาส คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู  อยากจะแนะนำอาชีพทางสายวิทยาศาสตร์ให้พวกเรารู้จักมากขึ้น ว่าหมอเรียนอะไร ทำงานอะไรบ้าง เภสัชเรียนอะไร ทำงานอะไรบ้าง ฯลฯ พวกเราว่าดีไหม

สถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นจริง จะช่วยปลุกจิตสำนึกของเด็ก ๆ ที่จะทำให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ได้ โดยที่คุณพ่อคุณแม่คุณครู ไม่ต้องจูงใจให้เด็ก ๆ รู้สึกตาม

หวังว่าทุก ๆ ท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ นะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.