นิทานเรื่องพิเศษ

หมวด “นิทานเรื่องพิเศษ” เป็นหมวดที่รวบรวมนิทาน 2 ประเภท ได้แก่

  1. นิทานที่พี่นำบุญแต่ง โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9
  2. นิทานที่พี่นำบุญแต่ง และได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

6

นิทานที่นำมารวมในหมวด “นิทานเรื่องพิเศษ” จึงเป็นนิทานเรื่องสำคัญ ที่มีความพิเศษกว่านิทานเรื่องอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิทานเรื่อง “พระราชาผู้เป็นที่รัก”  (กดอ่านที่ Menu ด้านบนได้เลยครับ)

นิทาน พระราชาผู้เป็นที่รัก

พี่นำบุญหวังว่า นิทานในหมวด “นิทานเรื่องพิเศษ” จะเป็นนิทานที่ผู้อ่านชาวไทย แนะนำให้ผู้อ่านจากประเทศต่าง ๆ ได้อ่าน เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าประเทศเล็ก ๆ ของพวกเรา มีนิทานที่น่าสนใจอยู่ด้วยเช่นกัน

#นิทานนำบุญ