นิทานชุดสุดพิเศษ

นิทานชุดสุดพิเศษ เป็นหมวดของนิทานที่ผมคัดสรรและรวบรวมมาให้อ่านเป็นชุด ๆ 

นิทานบางชุดเป็นนิทานที่มีความหมายเป็นพิเศษต่อตัวผมในฐานะผู้แต่ง  นิทานบางชุดเป็นนิทานที่ตั้งใจแต่งให้อ่านร่วมกับนิทานเรื่องอื่น ๆ ในชุด  ส่วนนิทานบางชุดเป็นการรวมนิทานที่มีหัวข้อ (Theme) แบบเดียวกัน

การอ่านนิทานที่คัดมารวมในแต่ละชุด จึงน่าจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านได้มากขึ้นครับ

ตัวอย่างนิทานชุดพิเศษ มีดังต่อไปนี้

https://bit.ly/31o0Q3k
https://bit.ly/3h9ZCOy
https://bit.ly/3FMjGQx
https://bit.ly/33rHXdm
https://bit.ly/2QUjGdj
https://bit.ly/2RBJWJ8
https://bit.ly/3vRAHn2
https://bit.ly/3uBlTJ5
https://bit.ly/2QIc8dp
https://bit.ly/32X4HF8

#นิทานนำบุญ

https://bit.ly/3Pbd7g7