Posted in ครอบครัว, ความรัก, นิทาน, เด็ก

แมวล่องหน

ถ้าคุณเคยเหงาและรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลก  นิทานเรื่องนี้คือนิทานที่แต่งขึ้นสำหรับคุณครับ  (และหวังว่าจะเป็นนิทานที่ช่วยปลูกฝังความรักและความเมตตาต่อสัตว์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเด็ก ๆ ด้วยนะครับ) Continue reading “แมวล่องหน”