Posted in ครอบครัว, ความรัก, นิทาน, เด็ก

แมวล่องหน

ถ้าคุณเคยเหงาและรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลก  นิทานเรื่องนี้คือนิทานที่แต่งขึ้นสำหรับคุณครับ  (และหวังว่าจะเป็นนิทานที่ช่วยปลูกฝังความรักและความเมตตาต่อสัตว์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเด็ก ๆ ด้วยนะครับ) Continue reading “แมวล่องหน”

Posted in การศึกษา, ปฐมวัย, สาระน่ารู้, เด็ก

ไฮ-สโคป : สร้างผู้นำตัวน้อย

บทความนี้ เป็นบทความตอนที่ 2 ที่เขียนขึ้นเพื่อตอบคำถามว่า “ควรให้ลูกเรียนหนังสือที่โรงเรียนไหนดี?”  ในบทความแรก ผู้เขียนแนะนำ  “วิธีการจัดการเรียนรู้”  ที่เรียกว่า “เรกจิโอ เอมิเลีย”   วันนี้ ผู้เขียนจึงขอนำวิธีการจัดการเรียนรู้อีกแนวทางหนึ่ง มาแนะนำให้รู้จักกันครับ  แนวทางนี้เรียกว่า “ไฮ/สโคป” Continue reading “ไฮ-สโคป : สร้างผู้นำตัวน้อย”