นิทาน 2021

หมวด “นิทานใหม่ล่าสุด” เป็นหมวดที่รวบรวม “นิทานเรื่องล่าสุด” ของเว็บไซต์นิทานนำบุญ ในปี 2021 โดยแบ่งนิทานออกเป็นชุด ชุดละ 10 เรื่อง เพื่อให้คุณผู้อ่านที่อยากอ่านนิทานเรื่องใหม่ ๆ เลือกอ่านได้สะดวกขึ้น

นิทานในหมวด “นิทานใหม่ล่าสุด” แบ่งออกเป็นชุด ๆ ได้ดังนี้

https://bit.ly/33rcbNw
https://bit.ly/3eu8Zah
https://bit.ly/33qsMB3
https://bit.ly/3f1wbf2

(โปรดติดตามนิทานเรื่องล่าสุด ชุดต่อไป)