นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 3

“นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 3” เป็นนิทานที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) นำมาลงในเว็บไซต์นิทานนำบุญให้อ่านกันในปี 2021 ซึ่งแต่เดิม นิทานเหล่านี้เคยตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือนในสมัยที่ผมทำงานเป็นนักเขียนนิทาน

“นิทานเรื่องล่าสุด ชุดที่ 3” ประกอบด้วยนิทานจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งผมจะนำมาลงและแปะลิงค์ให้เร็ว ๆ นี้นะครับ

https://bit.ly/3gSYyPd
https://bit.ly/3vzSkaO
https://bit.ly/3eJx0ZK
https://bit.ly/333EMYS
https://bit.ly/3beLmk5
https://bit.ly/3txTpyD
https://bit.ly/3gT0A1N
https://bit.ly/3eLxRcn
https://bit.ly/3exMBg1
https://bit.ly/2QY8Z9H

(ยังมีต่อ)