ห้องพักนักเขียนนิทาน

สวัสดีครับ ผมชื่อ นำบุญ นามเป็นบุญ  เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ครับ

ความฝันของผม  คือผมอยากทำให้เด็ก ๆ มีความสุข  ผมจึงตั้งใจทำเว็บไซต์ “นิทานนำบุญ”  เพื่อนำเสนอนิทาน บทความ และเรื่องราวที่น่าสนใจต่าง ๆ   ให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้อ่านกัน  ผมหวังว่า เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะสร้างความสุขให้แก่ทุก ๆ ได้นะครับ และเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่คุณครู รวมถึงทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ มั่นใจในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้มากขึ้น และได้รู้จักนักแต่งนิทานอย่างผมมากขึ้น ผมจึงจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวไว้ในเว็บไซต์นิทานนำบุญนี้ด้วย  ซึ่งเนื้อหาในหมวดนี้ ประกอบด้วย

-ประวัติส่วนตัว

https://bit.ly/3Jz0rMH

-การสัมภาษณ์ในสื่อต่าง ๆ

https://bit.ly/3mNvefb

-รางวัลและผลงาน

https://bit.ly/3pKPzmZ

-บันทึกของนักเขียนนิทาน

https://bit.ly/3JPZLCY

ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่สละเวลาเข้ามาอ่านนิทานในเว็บไซต์นิทานนำบุญนะครับ

ด้วยความปรารถดี

นำบุญ  นามเป็นบุญ