รางวัลและผลงาน

เมื่อพูดถึงรางวัลที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) เคยได้รับ  รางวัลจะแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ  คือ รางวัลที่ได้จากผลงานหนังสือ  และ รางวัลที่ได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์

รางวัลที่ได้จากผลงานหนังสือ  ประกอบด้วย  รางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ โดยได้รางวัลหนังสือดีเด่นจากหนังสือ 2 เล่ม คือ  ของขวัญแด่พระราชา  และ คนต่อเทียน  

รางวัลที่ได้จากผลงานหนังสืออีกรางวัลหนึ่งคือ รางวัลวรรณกรรมดีเด่นในโครงการ วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา เป็นรางวัลที่ได้รับในปี 2562 จากหนังสือเรื่อง คนต่อเทียน

https://bit.ly/3sZjFp5

ในส่วนของรางวัลที่ได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์  ผมเคยได้รางวัลจากการประกวดรูปแบบรายการโทรทัศน์ 2 รางวัล และรางวัลจากการประกวดพิธีกร 1 รางวัล  โดยเป็นการประกวดระดับประเทศ ในโครงการสร้างฝันกับกันตนา  และ โครงการ ITV AWARDS ซึ่งผมจะเขียนเล่ารายละเอียดให้อ่านในโอกาสต่อ ๆ ไปนะครับ

ส่วนผลงานที่เคยทำไว้นอกจากงานหนังสือ ได้แก่ ภาพยนตร์สารนิพนธ์ (สมัยเรียนปริญญาตรี) เรื่อง ก-ฮ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยกล้อง 16 มิลลิเมตร แบบไขลาน (บางส่วนใช้กล้องแบบมอเตอร์) ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รางวัลในระดับคณะครับ

https://bit.ly/3JKKyCU

#นิทานนำบุญ