รางวัล

เมื่อพูดถึงรางวัลที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) เคยได้รับ  รางวัลจะแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ  คือ รางวัลที่ได้จากผลงานหนังสือ  และ รางวัลที่ได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์

รางวัลที่ได้จากผลงานหนังสือ  ประกอบด้วย  รางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี  ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  และ วรรณกรรมดีเด่น ในโครงการ วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลหนังสือดีเด่นที่ผมได้รับ มาจากหนังสือ 2 เล่ม คือ ของขวัญแด่พระราชา  และ คนต่อเทียน  ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับในปี 2557

ส่วนรางวัล วรรณกรรมดีเด่นในโครงการ วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา เป็นรางวัลที่ได้รับในปี 2562 จากหนังสือเรื่อง คนต่อเทียน

ในส่วนของรางวัลที่ได้จากงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์  ผมเคยได้รางวัลจากการประกวดคิดรูปแบบรายการโทรทัศน์ 2 รางวัล และรางวัลจากการประกวดพิธีกร 1 รางวัล  โดยเป็นการประกวดระดับประเทศ ในโครงการสร้างฝันกับกันตนา  และ โครงการ ITV AWARDS  ซึ่งผมจะเขียนเล่ารายละเอียดให้อ่านกันนะครับ