นิทานบันทึกการอ่าน

นิทานในหมวด “นิทานบันทึกการอ่าน”  ส่วนใหญ่ เป็นนิทานก่อนนอนสั้น ๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ฝึกหัดอ่านหรือเป็นนิทานนิทานก่อนนอนสั้น ๆ ที่มีข้อคิดหรือแก่นเรื่องชัดเจน เพื่อให้เด็กนักเรียนเขียนบันทึกการอ่านส่งคุณครูได้อย่างไม่ลำบากจนเกินไปนัก  

นิทานในหมวด “นิทานบันทึกการอ่าน”  แบ่งหมวดหมู่ย่อยออกเป็น 4 หมวด เริ่มจากหมวดที่อ่านได้ง่าย เพราะเป็นนิทานก่อนนอนสั้น ๆ พร้อมภาพประกอบในรูปแบบเดียวกับหนังสือภาพสำหรับเด็ก (คนส่วนใหญ่มักเรียกว่าหนังสือนิทาน แต่ในความเป็นจริงความเรียกว่าหนังสือภาพมากกว่า)   นิทานในหมวดนี้เหมาะสำหรับให้เด็กเล็กใช้ฝึกหัดอ่าน

https://bit.ly/3pICVF2

ในหมวดหมู่ย่อยที่สอง  เป็นหมวดที่มีชื่อว่า “นิทานอ่านง่าย”  นิทานในหมวดนี้เป็นนิทานที่มีเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน  (เหมาะกับเด็กประถมต้น)  นิทานบางเรื่องเป็นนิทานอ่านเพลินที่ไม่มีแง่คิดสอนใจ   แต่ใช้ฝึกหัดอ่านได้ดี 

https://bit.ly/3zfWV56

ในหมวดหมู่ย่อยที่สาม  เป็นหมวด “นิทานอ่านสนุก”  นิทานในหมวดนี้เน้นเรื่องความสนุก  เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดทัศนคติที่ดีในการอ่านหนังสือ  นอกจากนี้ นิทานส่วนใหญ่ยังมีข้อคิดสอนใจ  จึงเหมาะสำหรับการฝึกหัดอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ

https://bit.ly/3JvDqub

ส่วนหมวดหมู่ย่อยที่สี่ เป็นหมวด “นิทานสั้น พร้อมข้อคิด ผู้แต่ง” นิทานในหมวดนี้เป็นนิทานก่อนนอนสั้น ๆ ที่เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีเนื้อเรื่องน่าสนใจและมีข้อคิดที่ชัดเจน

https://bit.ly/3JtPHiR

นิทานบันทึกการอ่านในหมวดต่าง ๆ มีเรื่องราวที่หลากหลายไม่น่าเบื่อ  ผู้อ่านที่เป็นคุณครูสามารถมอบหมายให้เด็กนักเรียนฝึกหัดอ่านหรือใช้อ่านเพื่อเขียนบันทึกการอ่านได้ตามอัธยาศรัย  ผู้แต่งหวังว่านิทานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกให้เด็กได้เพิ่มพูนทักษะในการอ่านและการบันทึกการอ่านนะครับ   

ถ้านิทานมีไม่พอ ลองดูนิทานในหมวดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้  เพราะนิทานนำบุญแต่ละเรื่อง สนุกสนานและมีข้อคิดที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับ

ขอให้มีความสุขในการอ่านนะครับ

นำบุญ  นามเป็นบุญ

https://bit.ly/3BoJTod