นิทานอ่านง่าย

นิทานในหมวดนิทานอ่านง่าย  เป็นนิทานที่มีเนื้อเรื่องเรียบง่าย ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะที่คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา  

การที่เด็ก ๆ ได้ฟังคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู อ่านนิทานในหมวดนิทานอ่านง่ายให้ฟังบ่อย ๆ  เด็ก ๆ จะเริ่มคุ้นเคยกับการฟังเรื่องราวในนิทานมากขึ้นทีละน้อย  ครั้นเมื่อได้ฟังแล้ว  คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู อาจส่งเสริมทักษะการพูดของเด็ก ด้วยการให้เด็กเล่านิทานเรื่องนั้น ๆ ทบทวนให้ผู้ใหญ่ฟังบ้าง  ซึ่งถ้าผู้ใหญ่ชื่นชมการเล่าของเด็ก เด็ก ๆ ก็จะเกิดความมั่นใจในการเล่า  และจะเริ่มอยากอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเอง  เมื่อเด็กมีความกระตือรือล้นที่จะอ่านหนังสือด้วยตัวเอง การสอนให้เด็กอ่านหนังสือก็จะเป็นเรื่องที่ง่าย 

นิทานที่คัดมาไว้ในหมวดนิทานอ่านง่าย  บางเรื่องเหมาะกับเด็กที่เพิ่งเริ่มอ่าน  บางเรื่องเหมาะกับเด็กที่โตกว่านั้น (แต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องเบา ๆ ที่เข้าใจง่าย เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน) คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูจึงอาจต้องลองอ่านนิทานดูก่อน ว่าเหมาะกับเด็กของเราหรือไม่ หรืออาจลองอ่านให้เด็กฟังแล้วสังเกตว่าเด็ก ๆ สนใจและเข้าใจเนื้อหาหรือไม่  ถ้าเด็กชอบ ก็ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนไปใช้นิทานเรื่องอื่น

https://bit.ly/3bKOXXa
https://bit.ly/3hVw4EG
https://bit.ly/3bKP0lO
https://bit.ly/3ff0pMV
https://bit.ly/3veFrDy
https://bit.ly/3wsVHRl
https://bit.ly/3uezvJe
https://bit.ly/3fzX6yQ
https://bit.ly/3vg9yKN
https://bit.ly/2Ry8LGz

#นิทานนำบุญ

………………………

https://bit.ly/3BoJTod