นิทานอ่านง่าย

นิทานในหมวดนิทานอ่านง่าย  เป็นนิทานที่มีเนื้อเรื่องเรียบง่าย ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะที่คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูปฐมวัย หรือ คุณครูชั้นประถม จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา กล่าวคือ ในเรื่องพัฒนาการทางภาษาของเด็กนั้น จะเริ่มจากการฟัง  แล้วจึงเข้าสู่การพูด  จากนั้น เด็กจะเริ่มอ่านได้ จนสุดท้าย จะเป็นทักษะที่ยากที่สุด คือ ทักษะการเขียน

การที่เด็ก ๆ ได้ฟังคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู อ่านนิทานในหมวดนิทานอ่านง่ายให้ฟังบ่อย ๆ  เด็ก ๆ จะเริ่มคุ้นเคยกับการฟังเรื่องราวในนิทานมากขึ้นทีละน้อย  ครั้นเมื่อได้ฟังแล้ว  คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู อาจส่งเสริมทักษะการพูดของเด็ก ด้วยการให้เด็กเล่านิทานเรื่องนั้น ๆ ทบทวนให้ผู้ใหญ่ฟังบ้าง  เมื่อเวลาผ่านไป  หากคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู ใช้วิธีชี้นิ้วไปที่ตัวหนังสือพร้อมกับอ่านเรื่องราวให้เด็กฟัง  เด็ก ๆ จะเริ่มคุ้นกับตัวหนังสือ (ตามหลักภาษาธรรมชาติ) และถ้าคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู อ่านโดยชี้ตัวอักษรไปเรื่อย ๆ แล้วแกล้งทำทีเป็นอ่านคำบางคำไม่ออก  ถ้าเด็ก ๆ จำเรื่องราวได้  หรือถ้านิทานเรื่องนั้นใช้คำคล้องจอง  เด็ก ๆ อาจจะพูดคำนั้นออกมา ด้วยความคุ้นเคย  (ทั้ง ๆ ที่ยังอ่านไม่ออก แต่จำเนื้อเรื่องได้) ซึ่งถ้าผู้ใหญ่ชื่นชม เด็ก ๆ ก็จะเกิดความมั่นใจในการอ่าน และอยากอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเอง  เมื่อเด็กมีความกระตือรือล้นที่จะอ่านหนังสือด้วยตัวเอง การสอนให้เด็กอ่านหนังสือ เพื่อนำความรู้มาอ่านนิทาน ก็จะเป็นเรื่องที่ง่าย และหลังจากนั้น จึงค่อยเข้าสู่การฝึกทักษะในการเขียนต่อไป

นิทานที่คัดมาไว้ในหมวดนิทานอ่านง่าย  บางเรื่องเหมาะกับเด็กที่เล็กมาก ๆ  เช่นเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาล  บางเรื่องเหมาะสำหรับเด็กชั้นป.1 บางเรื่องเหมาะกับเด็กที่โตกว่านั้น (แต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องเบา ๆ ที่เข้าใจง่าย เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อน) คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูจึงอาจต้องลองอ่านนิทานดูก่อน ว่าเหมาะกับเด็กของเราหรือไม่ หรืออาจลองอ่านให้เด็กฟังแล้วสังเกตว่าเด็ก ๆ สนใจและเข้าใจเนื้อหาหรือไม่  ถ้าเด็กชอบก็ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนไปใช้นิทานเรื่องอื่น

นิทานในหมวดนิทานอ่านง่าย  มีดังนี้

นิทานอ่านง่าย : นิทานสระเอาะ
ความฝันของเด็กชาวเกาะ เป็นนิทานที่เล่นกับเสียงสระเอาะ เรื่องราวสนุกสนานเกี่ยวกับความฝันของเด็กชายเสนาะ และความกตัญญูที่เขามีต่อแม่

นิทานอ่านง่าย : ความฝันของเด็กชาวเกาะ

 

 

นิทานอ่านง่าย : จ.จานอ่านสนุก
นิทานที่พยายามใช้คำที่ขึ้นต้นด้วย จ.จาน ในการดำเนินเรื่อง เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายชื่อจ๊อดที่ชอบพูดไม่ยอมหยุดกับการจับโจร

นิทานอ่านง่าย : จ.จานอ่านสนุก

 

 

นิทานอ่านง่าย : คุณพ่อยอดนักวิ่ง
นิทานสอนใจเกี่ยวกับวิธีทำให้อยู่กับเพื่อนได้อย่างมีความสุข

นิทานอ่านง่าย : คุณพ่อยอดนักวิ่ง