นิทานสั้น พร้อมข้อคิด ผู้แต่ง

“นิทานสั้น พร้อมข้อคิด ผู้แต่ง” เป็นหมวดที่รวบรวมนิทานขนาดสั้นที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) เป็นผู้แต่ง โดยผมได้คัดเลือกนิทาน ซึ่งมีข้อคิดที่ชัดเจนมาไว้ในหมวดเดียวกัน เพื่อให้เด็ก ๆ ใช้ในการบันทึกการอ่านส่งคุณครูได้อย่างมีความสุข  โดยนิทานทุกเรื่อง มีความยาวไม่เกิน  2 หน้ากระดาษ A4  ดังนั้น  การอ่านนิทานเหล่านี้จึงไม่น่าจะเป็นภาระของเด็ก ๆ นะครับ

ก่อนอ่านนิทาน  ลองไปฟังเพลงที่ทำให้สบายใจกันก่อน  เพลงน่ารักมาก ๆ เลยครับ

ฟังเพลงกันแล้ว ก็มาเลือกอ่านนิทานกันเลยครับ

https://bit.ly/34awxL8
https://bit.ly/2QPz6iW
https://bit.ly/3fKmqlG
https://bit.ly/3fcLR0j
https://bit.ly/3fIudjY
https://bit.ly/3wsNf4x
https://bit.ly/3bLAHgQ
https://bit.ly/3fhn2At
https://bit.ly/3uaLE21

#นิทานนำบุญ

………………….

https://bit.ly/3BoJTod