Posted in Uncategorized

愛される王様 (พระราชาผู้เป็นที่รัก)

พระราชาผู้เป็นที่รัก (愛される王様)

แปลโดย Tanakorn Mahavitoon และ Somchay Yoshida

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเทวดาองค์หนึ่งอยากช่วยเหลือผู้คนที่เชื่อแต่เรื่องโชคชะตา จนลืมพึ่งพาความสามารถของตัวเอง เทวดาองค์นี้จึงสละความสุขสบายบนสวรรค์ชั้นฟ้า รวมถึงพลังวิเศษต่าง ๆ แล้วลงมาเกิดเป็นเจ้าชายองค์น้อย เพื่อหาวิธีทำให้ชาวเมืองทุกคนเห็นว่า มนุษย์สามารถทำสิ่งใดก็ได้ หากมีความตั้งใจและไม่ย่อท้อ

むかしむかし、占いだけを信じる人たちを助けたいと願った一人の天使がいました。天使は、何の不自由のない天界での立場を捨てて、人間界に王子として生まれることを決意しました。そして、自分を信じれば何でもできることを伝えるのでした。

นิทาน พระราชาผู้เป็นที่รัก

เจ้าชายองค์น้อยเริ่มแสดงให้ชาวเมืองได้เห็นว่า มนุษย์สามารถทำสิ่งใดก็ได้ หากมีความตั้งใจและไม่ย่อท้อ ด้วยการฝึกหัดวาดรูปซึ่งพระองค์ไม่เคยมีทักษะมาก่อน เจ้าชายใช้เวลาเรียนรู้และฝึกฝนอยู่นาน จนกระทั่งเวลาผ่านไปราว 1 ปี ในที่สุด พระองค์ก็วาดรูปได้งดงามสมดังที่ตั้งใจเอาไว้

人間は諦めずに学び、学習を続ける努力をすれば、成し遂げられるということを、絵画を描くことで1年をかけて、実際にやって見せました。

5

แต่อนิจจา…เมื่อชาวเมืองได้เห็นภาพวาดของเจ้าชาย แทนที่ชาวเมืองจะเล็งเห็นถึงความพยายามของเจ้าชายในการทุ่มเทฝึกฝน พวกเขากลับเชื่อว่า ความสามารถในการวาดภาพของเจ้าชายคงเกิดจากโชคชะตาที่กำหนดให้เจ้าชายมีพรสวรรค์ในด้านนี้

しかし、国民はそれが一所懸命練習した結果ではなく、王子には特別の才能があるんだと信じていました。

6

เมื่อเจ้าชายเห็นว่าไม่ได้ผล พระองค์จึงเปลี่ยนจากการวาดภาพ ไปฝึกหัดเล่นดนตรีและแต่งเพลงซึ่งน่าจะเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่า เจ้าชายทรงฝึกฝนเล่นดนตรีและแต่งเพลงด้วยความตั้งใจและไม่ย่อท้อ ในที่สุด เจ้าชายก็เล่นดนตรีได้คล่องแคล่วและสามารถแต่งเพลงได้สำเร็จ

たくさんの努力をして絵がかけたことをわかってもらえなかった王子は、音楽なら人の心に入りやすいと考えました。そして、様々な楽器を勉強し、歌詞の書き方を学び、自分で曲を作って披露しました。

8

แต่อนิจจา…เมื่อชาวเมืองได้ฟังเพลงของเจ้าชาย แทนที่ชาวเมืองจะเล็งเห็นถึงความพยายามของเจ้าชายในการทุ่มเทฝึกฝน พวกเขากลับเชื่อว่า ความสามารถในการเล่นดนตรีและแต่งเพลงของเจ้าชายคงเกิดจากโชคชะตาที่กำหนดให้เจ้าชายมีพรสวรรค์ในด้านนี้ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ในด้านศิลปะเช่นเดียวกับการวาดภาพ

しかし残念なことに、国民は絵画と同じように、王子には音楽の才能もあるのだと思ってしまいました。

นิทานเรื่อง พระราชาผู้เป็นที่รัก

เมื่อเจ้าชายเห็นว่าชาวเมืองยังคงไม่เข้าใจ ซ้ำยังเชื่อมโยงว่าพระองค์มีความถนัดในด้านศิลปะเป็นพิเศษ เจ้าชายจึงตัดสินใจเริ่มฝึกฝนการเล่นกีฬาเรือใบ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ทางศิลปะ โดยพระองค์ทรงฝึกหัดเล่นเรือใบด้วยความตั้งใจและไม่ย่อท้อ จนในที่สุด เจ้าชายก็สามารถบังคับเรือใบได้คล่องแคล่วอย่างยากจะหาใครเสมอเหมือน

王子は、それでも諦めませんでした。芸術の代わりにスポーツに取り組んだのです。ヨットの操縦を学び、たくさん練習してうまく操れるようになりました。

11

แต่อนิจจา…เมื่อชาวเมืองได้เห็นความสามารถในการเล่นเรือใบของเจ้าชาย แทนที่ชาวเมืองจะเล็งเห็นถึงความพยายามของเจ้าชายในการทุ่มเทฝึกฝน พวกเขากลับเชื่อว่า ความสามารถในการเล่นกีฬา อาจเป็นความสามารถอีกอย่างที่โชคชะตาได้กำหนดไว้

それでも国民は、それが王子の努力の結果ではなく、特別な才能があるんだと信じて疑うことをやめませんでした。

12

ความเชื่อเรื่องโชคชะตาที่หยั่งรากลึก ทำให้ชาวเมืองมองไม่เห็นเจตนาของเจ้าชายที่ต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของความตั้งใจและความไม่ย่อท้อ ที่ทำให้มนุษย์สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งโชคชะตาเลยแม้แต่น้อย เมื่อเจ้าชายเห็นว่าความพยายามที่ผ่านมานั้นไร้ผล พระองค์จึงตั้งใจทำสิ่งที่ท้าทายโชคชะตาและเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงให้ชาวเมืองได้ประจักษ์ถึงพลังแห่งความตั้งใจและความไม่ย่อท้อของมนุษย์

迷信を盲信するような国民たちは、王子が努力していることを見ようとはしない。王子は、それでも諦めませんでした。人の叡智で自然界と戦うことを示そうとします。

นิทานเรื่อง พระราชาผู้เป็นที่รัก

เจ้าชายองค์น้อยใช้เวลาสังเกตและครุ่นคิดอยู่นานหลายเดือน พระองค์ทรงเห็นว่า เมืองของพระองค์มีปัญหาเรื่องความแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล บางที…หากพระองค์สามารถควบคุมให้ฝนตกได้ดังใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติ ชาวเมืองอาจตาสว่างและเข้าใจสิ่งที่พระองค์ต้องการให้พวกเขาได้รับรู้

国土には長い間雨が降っていませんでした。王子は、そこ に雨を降らせることができれば、国民もわかってくれるだろうと期待しました。

15

เมื่อเจ้าชายคิดเช่นนั้น พระองค์จึงเริ่มต้นศึกษาข้อมูลจากตำราวิทยาศาสตร์ ที่มีการนำสารต่าง ๆ มาผสมกันเพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึง เจ้าชายใช้เวลาศึกษาและทดลองด้วยความตั้งใจและไม่ย่อท้ออยู่นานหลายปี ทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเรือลอยฟ้า เพื่อหาวิธีนำสารต่าง ๆ ไปโปรยที่ก้อนเมฆ ครั้นเมื่อพระองค์ทดลองจนเกิดความมั่นใจแล้ว พระองค์จึงป่าวประกาศให้ชาวเมืองได้ทราบว่า พระองค์จะฝืนโชคชะตาและธรรมชาติ โดยการทำให้ฝนตกในฤดูที่แห้งแล้งที่สุด ซึ่งหากพระองค์ทำได้สำเร็จ ก็ขอให้ชาวเมืองเชื่อว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความพยายามและความไม่ย่อท้อของมนุษย์ ไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาเลยแม้สักนิด

自然のこと、天気のこと、科学のことなどたくさんのことを勉強した王子は、何度も繰り返し実験することで、人の叡智が自然と戦えることを実践して見せました。

นิทานเรื่อง พระราชาผู้เป็นที่รัก

ทันทีที่ชาวเมืองได้ฟัง ทุกคนต่างพากันหัวเราะเยาะเจ้าชายองค์น้อย เพราะไม่มีใครคิดว่า ในโลกใบนี้ จะมีใครสามารถบังคับให้ฝนตกตามอำเภอใจได้ แต่หลังจากที่เจ้าชายนำสารขึ้นเรือลอยฟ้าไปปล่อยบนก้อนเมฆได้ไม่นาน ฝนก็ตกลงมา ซึ่งในตอนแรก แม้ชาวเมืองจะยังไม่เชื่อและอ้างว่าเป็นความบังเอิญ แต่เมื่อเจ้าชายทำให้ดูซ้ำ ๆ จนทุกคนประจักษ์ว่าฝนที่ตกนั้นเกิดขึ้นจากฝีมือของเจ้าชาย ชาวเมืองทุกคนจึงตาสว่าง และเริ่มตระหนักว่า ความตั้งใจและความไม่ย่อท้อของมนุษย์ ทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย มิใช่ทุกสิ่งถูกกำหนดด้วยโชคชะตาอย่างที่ทุกคนเคยเชื่อมาโดยตลอด

人が思い通りに雨を降らせることはできません。しかし、王子は何度も飛行機で実験しました。一度は、偶然と思われましたが、2回3回と繰り返すうちに、国民はそれが努力と挑戦の結果なのだと気が付き始めました。

 

เจ้าชายองค์น้อยทรงดีใจที่ความพยายามของพระองค์ประสบผลสำเร็จ ครั้นเมื่อเจ้าชายทรงเติบโตและได้ครองราชย์ พระองค์ก็ดำรงตนเป็นต้นแบบและเปิดโอกาสให้ชาวเมืองได้ใช้ความสามารถของตนเองในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าตลอดช่วงรัชสมัยที่พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองอยู่ แม้การพัฒนาบ้านเมืองจะเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อชาวเมืองมีความตั้งใจและไม่ย่อท้อในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาบ้านเมืองได้สำเร็จ พวกเขาก็เกิดความมั่นใจที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้นเรื่อย ๆ

王子は、自分が伝えたいことを国民がわかってきたことがとても嬉しかった。王となった後も、諦めないこと、努力を続けることを実践して見せ、国民の模範となりました。政治についても、国民と共に努力する姿勢を貫いて、国はとても発展して国民も自信が持てるようになりました。

 

ในที่สุด เมื่อถึงเวลาที่พระราชาต้องกลับไปยังสวรรค์ชั้นฟ้า ชาวเมืองก็พร้อมที่จะดูแลบ้านเมืองด้วยพลังของตนเองได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น

最後の時。王が天国へと帰る時。国民は自分の国を守り発展させる自信を持っていました。

 

นิทานเรื่อง พระราชาผู้เป็นที่รัก

และนี่คือนิทานซึ่งมีที่มาจากเรื่องราวของพระราชาในโลกความเป็นจริง พระราชาของประเทศเล็ก ๆ ที่รักประชาชนมากที่สุด และเป็นที่รักของประชาชนมากที่สุด พระราชาผู้ทุ่มเทชีวิตในการสร้างประโยชน์แก่ประชนชนทุกลมหายใจ พระราชาผู้ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พ่อหลวงของคนไทยทุก ๆ คน

この物語は、王様の本当の人生を元に書きました。小さな国で愛された国王。その生涯をかけて国民のために生きた王様。タイ国民の父、プミポン・アドゥンヤデート国王。

30

31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.