นิทานชุด หมู่บ้านย้อนเวลา

นิทานชุด “หมู่บ้านย้อนเวลา” เป็นนิทานที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) ตั้งใจแต่ง ด้วยความคิดซน ๆ ที่ว่า “ถ้าแต่ละจังหวัดในประเทศไทย (หรือแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัด) นำแนวคิดของนิทานเหล่านี้ไปปรับใช้ บางที…ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่นั้น ๆ อาจจะดีขึ้นก็เป็นได้”

นิทานเรื่องต่าง ๆ ในหมวด “นิทานชุดหมู่บ้านย้อนเวลา” เป็นนิทานที่แต่งไว้นานมากแล้ว โดยตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเรือนห่างกันราวปีละ 1 เรื่อง ซึ่งนิทานแต่ละเรื่องมีเนื้อเรื่องและตัวละครแตกต่างกัน ทั้งยังเป็นนิทานที่จบสมบูรณ์ในตัวเอง แต่มีการกล่าวถึงนิทานก่อนหน้าเพื่อเชื่อมโยงกัน จนกลายเป็นนิทานชุดพิเศษอีกชุดที่ผมแต่ง

ในตอนที่ผมแต่งนิทานเหล่านี้ ผมคิดเล่น ๆ ว่า หากสักวันได้ทำหนังสือรวมนิทาน ผมคงนำนิทานเหล่านี้มารวมไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านทีละตอน ซึ่งเมื่อได้ทำเว็บไซต์นิทานนำบุญ ผมจึงขอนำนิทานเหล่านี้มาจัดเป็นหมวด “นิทานชุดหมู่บ้านย้อนเวลา” เพื่อให้คุณผู้อ่านได้อ่านกันนะครับ หวังว่านิทานเหล่านี้คงสร้างความสุขและให้แง่คิดได้พอสมควร

https://bit.ly/3nDqsA1
https://bit.ly/3aUfTU7
https://bit.ly/3eKUtK1
https://bit.ly/3tcI0Uw

#นิทานนำบุญ