Posted in นิทาน, เรื่องเล่า

ประวัติ : นำบุญ นามเป็นบุญ

สวัสดีครับ… หลังจากที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) ได้ทำเว็บไซต์ “นิทานนำบุญ”  จนกระทั่งในปัจจุบัน  มีจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 1 ล้านครั้ง  ผมจึงอยากขอโอกาสในการแนะนำตัวเองให้ทุกท่านได้รู้จัก  เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่และคุณครูจะได้มั่นใจได้ว่า นักแต่งนิทานที่ชื่อนำบุญ นามเป็นบุญ เป็นคนที่มีตัวตน และทำงานด้านเด็กมาโดยตลอด  (แต่ปกติ ผมมักจะไม่เปิดเผยตัวเองมากนัก จนอาจารย์ที่สอนป.โทด้านการศึกษาปฐมวัยท่านหนึ่งเคยเปรยว่า  “นำบุญมีผลงานเกี่ยวกับเด็กเยอะมาก แต่ทำไมครูไม่เคยได้ยินชื่อของนำบุญมาก่อนเลย”)  อย่างไรก็ตาม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเลือกนิทานที่ผมแต่ง เป็นนิทานที่ใช้สร้างความสุขและสร้างช่วงเวลาดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ในครอบครัวนะครับ ยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับ

ชื่อ-นามสกุล : นำบุญ นามเป็นบุญ

อาชีพ : นักแต่งนิทาน  นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก  นักทำกิจกรรมสำหรับเด็ก  วิทยากร

ประวัติการศึกษา 

มัธยมต้น : โรงเรียนมัธยมสาธิต มศว ประสานมิตร  **เคยสอบชิงทุน พสวท.ได้ที่ 3

มัธยมปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายวิทยาศาสตร์ 

ปริญญาตรี : คณะวารสารศาสตร์ฯ  ม.ธรรมศาสตร์  สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย 

ปริญญาโท :  คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม  สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

นำบุญ นามเป็นบุญ

ประวัติการทำงาน  

ปี 2561 : ผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดสรรโครงการด้านการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กระทรวงวัฒนธรรม

72414762_10211463616144409_7978413261450117120_n

ปี 2558 : ครูสอนการแสดง (Acting coach)

93577600_2620964704845696_242204939672092672_o

ปี 2554- 2559 : เจ้าของสำนักพิมพ์หนังสือสำหรับเด็ก คิดไรเดอร์

ปี 2552-2554 : กรรมการผู้คัดสรรรายการต่างประเทศ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ปี 2552-2553 : ครีเอทีฟ ผู้เขียนบท พิธีกร รายการ “กล่องนักคิด” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

017)

ปี 2550  : อาจารย์พิเศษ วิชาบทละครวิทยุและบทละครโทรทัศน์สำหรับเด็ก มศว.ประสานมิตร

ปี 2548-2554 : กรรมการตัดสินรางวัลหนังสือเด็ก มูลนิธิยุวพัฒน์ และ นายอินทร์อะวอร์ด

ปี 2545-2547 : พิธีกรช่วงวิทยาศาสตร์ รายการเด็ก “ซูเปอร์จิ๋ว”

104702729_2675871886021644_275545662619515707_n

ปี 2542-2560 : นักเขียนนิทานประจำนิตยสารขวัญเรือน และนักเขียนหนังสือภาพสำหรับเด็ก

ปี 2542-2549 : ผู้จัดการ และผู้สอน ประจำหลักสูตร MAD SCIENCE (ประเทศแคนาดา)

ปี 2537-2538  : พิธีกรรายการเด็ก “รายการบ้านน้อยซอยเก้า” บริษัทแปลนพับลิชชิ่ง จำกัด

27

ปี 2535 : นักแสดงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม

0000

หลักสูตรที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษ

ปี 2556-2558 : ปริญญาโท การศึกษาปฐมวัย ม.เกษตรฯ (GPA. 4.00 แต่ไม่ผ่านการสอบวัดความรอบรู้ 1 ข้อ ซึ่งผมเลือกไม่เข้าสอบซ่อม เพราะเชื่อว่า ตนเองได้ตอบข้อสอบอย่างเต็มความสามารถแล้ว)

ปี 2550 : ฝึกอบรมโครงการผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs creation)

ปี 2542-2549 : ฝึกอบรมการสอน Mad Science ที่ประเทศแคนาดา (3 ครั้ง)

IMG_7345

ปี 2540-2541 : ได้รับทุนฝึกฝนในคณะละครหุ่นแห่งชาติ ประเทศสวีเดน 1 ปี และได้ร่วมเดินทางไปจัดแสดงละครหุ่นที่ประเทศฟินแลนด์ เยอรมัน และอินเดีย

นำบุญ นามเป็นบุญ

เกียรติประวัติ                  

ปี2565 : รางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทสื่อออนไลน์  จากเว็บไซต์ “นิทานนำบุญ” โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ปี 2563 : รางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น จากหนังสือเรื่อง “คนต่อเทียน” ในการคัดสรร “วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา”  โดยกระทรวงวัฒนธรรม

01

ปี 2560 : รางวัล 100 หนังสือดีเด่นสำหรับเยาวชน จากหนังสือเรื่อง “ของขวัญแด่พระราชา”

ปี 2557 : รางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จากหนังสือเรื่อง “ของขวัญแด่พระราชา” และ “คนต่อเทียน”

10429414_914445248580652_4599345897039857736_n

ปี 2539  : รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด รูปแบบรายการโทรทัศน์ ในโครงการ ITV AWARDS

ปี 2539  : รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ในโครงการ ITV AWARDS (รุ่นพอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ )

นำบุญ นามเป็นบุญ

ปี 2536 : รางวัลภาพยนตร์สารนิพนธ์ยอดเยี่ยมจากคณะวารสารศาสตร์ฯ เรื่อง “ก-ฮ”

ปี 2535 : รางวัลชนะเลิศ ประกวดรูปแบบรายการโทรทัศน์ ในโครงการสร้างฝันกับกันตนา

 

ผลงานวิชาการ                             

นำบุญ นามเป็นบุญ.  (2562).  แนวทางการสร้างสรรค์สื่อหนังสือภาพสำหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางจิตใจ โดยมีทฤษฎีความผูกพันเป็นฐาน.  ใน งานประชุมวิชาการ เรื่อง อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก (น. 239-247). กรุงเทพฯ: สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย.

Click to access cufst2019_oral.pdf

cof

 

วิทยานิพนธ์ 

หัวข้อวิจัยปริญญาโทเรื่อง “ปัจจัยความสำเร็จของวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ”

http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7464

0002

บทความ : ปัจจัยความสำเร็จของวิดีโอความรู้ภาษาอังกฤษทางยูทูบ

นวัตกรรม                               

ปี 2558 : ต้นแบบชุดหนังสือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางจิตใจของเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปีกับผู้เลี้ยงดู ภายใต้กรอบทฤษฎีความผูกพัน (Attachment theory)

116231777_2719333255008840_389756217006865529_o

11139988_10153874105037640_8630069248771923686_n

 

ผลงานหนังสือ  ( 30 เล่ม )                             

วรรณกรรมเยาวชน 3 เล่ม :  พระราชาผู้เป็นที่รัก  // พลูโต  // เรายังเป็นที่รักของใครบางคน

71380814_2448803668728468_6333881635410280448_n

หนังสือรวมนิทาน 6 เล่ม : นิทานเจ้าชายนิยายเจ้าหญิง // นิทานเก่าเล่าต่อ //นิทานจากดินแดนนิทาน // เพื่อนเอยเพื่อนรัก  // เรื่องของแมว  // ร่ายเวทมนตร์

นำบุญ นามเป็นบุญ : นักแต่งนิทาน

หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็ก 14 เล่ม : เจ้าชายกระจิ๋วหลิวกับเจ้าหญิงกระจิริด // เจ้าหญิงผู้เมตตา  //  เจ้าชายสายลม // ลูกหมูนักวาดรูป  // ลูกเป็ดกับพรวิเศษเจ็ดประการ  // รอยเท้าของลูกแมว  //  วันเกิดของลูกกระต่าย  // ลูกแมวน้ำยอดนักกีฬา  //  ลูกหนูตัวจิ๋ว  //  ของขวัญแด่พระราชา  //  เจ้าชายในแดนธรรม  //  คนต่อเทียน  // เจ้าชายเซยุค  //  เจ้าชายมังกรสายฟ้า

22406309_10207662556640297_839288016696812130_n

หนังสือการ์ตูน 1 เล่ม  : ดินแดนรูปหัวใจ

020) ปกดินแดน

หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 1 เล่ม  : ค่อย ๆ

970763_597779710247209_2010304449_n

หนังสือกิจกรรมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมยามว่างสำหรับเด็ก 5 เล่ม : หนังสือชุดเพลินเรียนรู้

หนังสือชุด เพลินเรียนรู้

033)

6 thoughts on “ประวัติ : นำบุญ นามเป็นบุญ

 1. อยากได้หนังสือหลาย ๆ เล่มค่ะ ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนคะ
  ในกรณีที่อยากนำนิทานไปเล่าในรายการวิทยุ หรือทำสื่อเสียงเพื่อเผยแพร่ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
  ชื่อสุดสวาท ชูประวัติ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่ปรึกษา บจก. ดนตรีสีสัน ในการทำรายการวิทยุ และสื่อค่ะ สามารถเช็ค Profile ได้ใน FB: Sudsawat Chooprawat ค่ะ // ขอบพระคุณมากค่ะ

  Like

  1. สวัสดีครับคุณสุดสวาท ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับเว็บไซต์นิทานนำบุญนะครับ ในส่วนของหนังสือ ถ้าเป็นหนังสือที่พิมพ์กับสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เช่น สำนักพิมพ์สถาพรบุ้กส์ สำนักพิมพ์มะลิ สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่สำนักพิมพ์เลยครับ น่าจะยังมีหนังสือเหลืออยู่ทุกเล่มครับ ส่วนหนังสือที่พิมพ์กับสำนักพิมพ์คิดไรเดอร์ (ที่ผมทำเอง) บางเล่มหมดแล้ว บางเล่มเหลืออยู่เล็กน้อยครับ ส่วนคำถามเรื่องอยากนำนิทานไปเล่าในรายการวิทยุ หรือทำสื่อเผยแพร่ เรื่องนี้คงต้องขอคุยในรายละเอียดครับ เดี๋ยวผมหาวิธีทักไปนะครับ

   Like

 2. สุขสันต์วันสงกรานต์ 2564 โอนเงินไป 99 ล้าน(ความสุข)บาทค่ะ จากตุ๊กตา บุษกร

  Like

  1. ขอบพระคุณมาก ๆ นะครับ สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับ

   Like

 3. อยากจะขอบคุณคุณนำบุญมากที่แต่งนิทานสนุกๆ จรรโลงใจอย่างมากในช่วงนี้ ได้ข้อคิดเนื้อหาสาระมากๆค่ะ เล่าให้แฟนฟังหลับปุ๋ยเลย จับใจจูมากๆค่ะ

  Like

  1. ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ ขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีกลับไป ขอให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงและมีความสุขมาก ๆ ครับ

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.