นิทานจีนก่อนนอน

ในฐานะที่ผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีน (ปู่ย่าตายายมาจากซัวเถา)  เมื่อมาเป็นนักแต่งนิทาน ความท้าทายหนึ่งคือการแต่งนิทานที่มีบรรยากาศเป็นนิทานแบบจีน  ด้วยเหตุนี้เอง  “นิทานจีนก่อนนอน” ในแบบของผมจึงเกิดขึ้น

“นิทานจีนก่อนนอน” ในแบบของผม เป็นนิทานสำหรับเด็กที่ผมตั้งใจแต่งให้มีแง่คิดแตกต่างไปจากนิทานในโบราณ  เช่นเรื่อง “แม่เลี้ยงลูกเลี้ยง” ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นนิทานจีนก่อนนอนที่มีเนื้อหาท้าทายและแตกต่างไปจากนิทานในอดีตอย่างสิ้นเชิง  หรืออย่างนิทานเรื่อง “จอมยุทธรสโอชา” ที่ตัวเอกเป็นผู้หญิง ซึ่งต้องไปประลองฝีมือกับผู้ชายมากหน้าหลายตา  นิทานเรื่องนี้ก็มีแง่มุมที่แตกต่าง ซึ่งผมอยากให้เด็ก ๆ ได้อ่านหรือได้ฟังจากคุณพ่อคุณแม่

นิทานจีนก่อนนอนที่ผมแต่งและคัดมาไว้ในหมวดนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ

https://bit.ly/3uXVPbr
https://bit.ly/3v0TkF0
https://bit.ly/3eZHwxw
https://bit.ly/3v0TFYi
https://bit.ly/2QtQsl7
https://bit.ly/3wiXatk
https://bit.ly/2Qsl8mO
https://bit.ly/3tXsjB6
https://bit.ly/3fpU6Ff
https://bit.ly/3otZaw9

หวังว่าจะมีนิทานจีนก่อนนอนสักเรื่อง ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่และเด็ก ๆ นอนหลับฝันดีนะครับ

#นิทานนำบุญ

………………………………….

https://bit.ly/3ULNYJQ