นิทานก่อนนอน ไทยพื้นบ้าน

ในสมัยที่ผม (นำบุญ นามเป็นบุญ) เป็นเด็ก  ผมจำได้ว่า เช้าวันเสาร์มักมีละครแนวจักร ๆ วงศ์ ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ดูกันอยู่เสมอ  ด้วยเหตุนี้ ผมจึงจัดหมวดนิทานสำหรับการอ่านในวันเสาร์ เป็นนิทานแนวจักร ๆ วงศ์ ๆ หรือจะเรียกว่า “นิทานก่อนนอน ไทยพื้นบ้าน” ก็ได้เหมือนกัน   

นิทานก่อนนอนไทยพื้นบ้านเหล่านี้ เป็นนิทานไทยล่าสุดที่แต่งขึ้นใหม่ ไม่ใช่นิทานไทยโบราณ ดังนั้น เรื่องราวจึงมีความแตกต่างจากนิทานพื้นบ้านไทยในอดีต แต่ยังคงกลิ่นอายของนิทานไทยแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นความตั้งใจของผมที่อยากจะทดลองแต่งนิทานแบบไทย ๆ ในฐานะที่ผมเป็นนักแต่งนิทานคนไทย

ความรู้สึกในการแต่งนิทานไทยตามแนวทางนิทานไทยในอดีต ทำให้ผมสัมผัสได้ถึงความสามารถของนักแต่งนิทานในอดีต ที่สร้างสรรค์นิทานไทยได้อย่างสนุกสนานชวนติดตามและยากที่เราจะแต่งนิทานให้สนุกได้ทัดเทียมกับผลงานของท่าน   แต่อย่างไรก็ตาม นิทานก่อนนอน ไทยพื้นบ้าน ทุกเรื่องที่ผมแต่งและนำมารวมในเว็บไซต์นิทานนำบุญนี้ ก็เป็นนิทานที่ผมแต่งอย่างสุดความสามารถจริง ๆ  

อนึ่ง  ภาพประกอบเกือบทั้งหมดที่นำมาใช้เป็นปกของนิทานแต่ละเรื่อง เป็นภาพที่ผมถ่ายจากวัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว  ซึ่งเป็นประเทศที่ผมรู้สึกผูกพันและชื่นชมเป็นพิเศษ  โดยผมนำภาพที่ผมถ่ายจากผนังวัดมาตกแต่งและสร้างเป็นภาพปกของนิทาน เพราะรู้สึกถึงความงดงามและความบริสุทธิ์ของศิลปะ  ผมจึงขอกราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ไว้  และขอบใจพี่น้องชาวลาวไว้ ณ ที่นี้ครับ

https://bit.ly/3aWO3Xo
https://bit.ly/3aTtkDC
https://bit.ly/3xKclNK
https://bit.ly/3aYQqZt
https://bit.ly/3tf0WST
https://bit.ly/2QMvcHC
https://bit.ly/3xIt4B9
https://bit.ly/3vbBbEB
https://bit.ly/3wwZhu1

#นิทานนำบุญ

……………………

https://bit.ly/3BoJTod